Assembly Times

Assembly Times

Our Assembly Times:

Sunday Morning Bible Study        9:30 AM

Sunday Morning Worship            10:30 AM

Sunday Evening Service                  6:00 PM

Wednesday Bible Study                   7:00 PM